Line Render Company

Truva Atı 3D Model

Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen tarihi zenginliklerimizi AR teknolojisi ile birleştiren Magnetalk projesi için modellenmiştir.
Gerçeğinden yola çıkılarak her bir parçası tek tek modellenip daha sonrasında malzemelendirilmiştir.