Blog

3D, Technology

3D Animasyon Nedir?

3D animasyon; 3 boyutlu modellerin farklı yöntemler ve yardımcı aplikasyonlar ile bilgisayar grafiklerini kullanarak, programa uygun formattaki modele motion vererek, istenilen kamera açılarında ve ışık ayarlarında modelin hareketli videosunu oluşturma durumudur. 3D animasyon, 3D rendering’in tekrarlanmış halidir denilebilir. 3D animasyonda belli bir skalada defalarca kez render alınır ve alınan her bir görselin birleştirilerek video oluşturma durumu söz konusudur. Bu birleştirme manuel olarak değil, kullanılan programın bir algoritmasıdır ve animasyon otomatik olarak oluşturulur.

3D animasyon oyun ve film sektörünün vazgeçilmezidir. Tasarlanan/çizilen karakterlerin, istenilen motionlar ile animasyonu oluşturularak ve yüksek kalitede videolar elde edilerek, bu sektörlerde kullanıcılara geniş bir ürün yelpazesi sunar. Aynı zamanda mimari ve iç mimari sektörü için de konut, ofis ve her türlü mimari proje tanıtımında, müşteri ön bilgisi bağlamında sektörde oldukça kullanılmaktadır.

Ürün tanıtımında, modellenen ürünün tüm detayının karşı tarafa aktarılması adına önemli noktalarda kullanılan 3D animasyon, tüm dünyada reklam sektöründe de oldukça gelişmiştir. Hayal gücünün görsel ile birleşiminde büyük rol oynayarak, reklam sektörünün de vazgeçilmezi hale gelmiştir.

3D, Technology

3D Rendering Nedir?

Bilgisayar programları yardımıyla oluşturulan bir katı modeli gerçekteki görünümüne ulaştırma sürecidir.

3 boyutlu bilgisayar grafiğinin en büyük alt başlıklarından biri olan rendering(görselleştirme), modellere ve animasyonlara nihai görünüşlerine ulaştırmak içi yapılan işlemlerdir ve son adımdır.

Gölgeleme, şişkinlik, saydamlık, opaklık, kırınım, kırılma, ışık vb. gibi terimlerin bir arada kullanılmasıyla oluşan görselleştirme daha var olmamış objeleri projeleri satış ofisinde müşteriye sunma imkanı verir.

3d göselleştirme yapılmasının amacı ortaya çıkacak ürünün nasıl olcağını görmek ve objeni eksikliklerini geç olmadan görme imkanı sağlamaktır. Ayırıca her şeyiyle tamamlanmış objelerin hayata geçirilmeden müşteriye sunmaktır.

3d çizim model oluşturulurken gemelde 3DS Max, Revit, Solidworks, Autocad, Sketch Up gibi çizim programları kullanılmaktadır.

3d görselleştirme yanlızca mimari alanda değil otomobil, giyim, reklam, mühendislik çalışmaları gibi bir çok alanda kullanılır.

3D, Technology

3D Modelleme Nedir?

Herhangi bir görselin, yapının, karakterin, genel anlamda 3 boyutlu nesnenin, bilgisayar ortamında, bilgisayar grafikleri kullanılarak, 3 boyutlu hale geliştirilmesi sürecidir. 3 boyutlu modellerin kullanım amacı 2 farklı şekilde değerlendirilebilir. Üretim ve 3D rendering. Üretim adına kullanılacak 3D modellerde görsellikten ziyade teknik özellikler, boyutlar, toleranslar önem kazanırken, 3D rendering için kullanılacak modellerde görsellik, sunum, albeni önem arz eder. Modellemede bilgisayar grafikleri kullanılarak, modelleyen tarafından verilen komutlar adım adım uygulanarak model tamamlanır.

Genellikle  kullanıcı konutlarıyla yapılan 3 boyutlu modelleme, önceden yazılmış algoritmalar yardımıyla da, tarama veya elle değer girerek de yapılabilir. MR cihazları bu tarz tarayıcılara örnek olarak gösterilebilir.

Tüm dünyada kullanım alanı çok olan 3D modelleme, inşaat, makine, endüstri gibi alanlarda çokça kullanılmaktadır. Modelleme ile eş zamanlı yapılan 3D rendering ile birlikte film, video, oyun, animasyon sektörünün de vazgeçilmezidir. Günümüzde mimari, iç mimarı ve tasarım sektörlerinde satış sunumları için önemli bir potansiyele sahiptir.

3D modellemenin kullanıldığı önemli sektörlerinden biri olan üretim sektöründe modeller, üretim ve montaj açısından kullanıcılara kolaylık sağlar.Ayrıca 3D modelleme, modeller üretilmeden önce dijital sunum avantajı sağlamaktadır.